کنفرانس خبری هیات رئیسه اکسیدا 2022 کنفرانس خبری هیات رئیسه اکسیدا 2022 پیرامون نحوه برگزاری کنگره و نمایشگاه و همچنین مباحث علمی و اجرایی در محل جامعه دندانپزشکی ایران برگزار شد. رونمایی از پوستر اکسیدا 2022 مراسم رسمی رونمایی از پوستر شصت و یکمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران در ساختمان مرکزی جامعه برگزار شد.

اخبار کنگره

شورای سیاست گذاری کنگره اکسید2022

دکتر علی تاجرنیا

رئیس هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران

دکتر همایون فراست

رئیس کنگره (خزانه دار جامعه دندانپزشکی ایران)

دکتر امیر عظمی

دبیر اجرائی کنگره

دکتر کیوان ساعتی

دبیر علمی کنگره

دکتر عباس دلورانی

نائب رئیس هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران

دکتر پیمان کشاورز

مدیر نمایشگاه

دکتر مجید شهبازیان

قائم مقام دبیر اجرایی

دکتر مهدی جوان

قائم مقام دبیر علمی

فارسی