درباره کنگره

آوریل 17, 2021

پوستر رسمی کنگره

پوستر رسمی کنگره بزرگ اکسیدا 61
آوریل 17, 2021

معرفی

نمایشگاه و کنگره انجمن دندانپزشکی ایران (اکسیدا)، بزرگترین و ارزشمند ترین رویداد دندانپزشکی ایران است که از سال 1341 هر ساله برگزار شده است. اکسیدا بزرگترین […]
آوریل 17, 2021

اکسیدا چیست؟

کلمه اکسیدا EXCIDA که مخفف عبارت Exhibition and Congress of Iranian Dental Association است به عنوان برند کنگره علمی و نمایشگاه سالیانه انجمن دندان‌پزشکی ایران معرفی شده است. پس […]
فارسی